Poziv apliciranje u okviru Erasmus+ programa razmjene Ondokuz Mayis Univerziteta za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.12.2017.godine


 Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta Samsun, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija
3.Scan pasoša
4.CV na engleskom jeziku
5.Ugovor o učenju/Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
6.Dokaz o poznavanju Engleskog jezika
7.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača (Transcript of Records)
8.Motivaciono pismo na engleskom jeziku

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dostupne studijske oblasti: http://ebs.omu.edu.tr/ebs/index.php?dil=en&

Dokumentacija koju prilaže osoblje:

1.Prijavni obrazac
2.Ugovor o Training/Teaching
3.Scan pasoša
4.CV na engleskom jeziku

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS +ONDOKUZ najkasnije do 14.12.2017.godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba