ERASMUS +

  

 

 

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata master studija „Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i protivpožarni inžinjering“ u okviru ERASMUS+ Knowledge FOr Resilient soCiEty (K-FORCE)

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za administrativno osoblje – Staff Training Week

 

Erasmus + stipendije Pamukkale univerziteta (Turska) za studente u ljetnom semestru akademske 2018/2019.godine

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Osijeku za studente – ZERO GRANT STATUS RAZMJENE

 

Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni

 

Erasmus+ stipendija za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu u Valensiji – 2. Međunarodna sedmica mobilnosti

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

9. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za osoblje – 9th International Week

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

WEBINAR  ‘’ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION: HOW TO SUCCESSFULLY PREPARE YOUR PROJECT PROPOSAL’’

 

Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ Mare Nostrum konzorcija za administrativno osoblje - ljetni semestar akademske 2018/2019. godine

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu Wroclav, Poljska za ljetni semestar akademske 2018/2019. godine

 

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

 

Erasmus+ stipendije za jednog studenta na Univerzitetu u Barseloni za ljetni semester akademske 2018/2019.godine

 

Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za akademsko osoblje

 

Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Erasmus + stipendije za osoblje na Univerzitetu Opole, Poljska

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu Wroclav, Poljska

 

Erasmus + međunarodna sedmica za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija

 

Poziv za prijavu Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Erasmus+ stipendije za pet studenata na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu U Zadru, Hrvatska

 

Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta Palackog u Olomoucu, Češka

 

Erasmus+ Međunarodna sedmica za osoblje „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

8. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za osoblje – 8th International Week

 

Erasmus+ 11. Međunarodna sedmica na Univerzitetu u Granadi, Španija za akademsko i administrativno osoblje

 

Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za osoblje

 

Erasmus+ međunarodna sedmica za administrativno osoblje na Univerzitetu Wroclaw, Poljska – International Staff Training Week

 

Erasmus+ stipendije na Sveučilištu u Splitu za akademsko i administrativno osoblje

 

Erasmus+ stipendije za nastavno osoblje i studente Univerziteta u Barseloni

 

Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni – International Staff Training Week

 

Erasmus + stipendije za studente i osoblje na Univerzitetu Wroclav, Poljska

 

Erasmus + stipendije za studente i osoblje na Sveučilištu u Zadru, Hrvatska

 

4. International Erasmus+ Staff Week na Univerzitetu u Foggija, Italija

 

Erasmus + stipendije Pamukkale univerziteta (Turska) za studente u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente i osoblje

 

Erasmus + stipendija za osoblje 2018 - University of Valencia – Staff Credit Mobility Week

 

Poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ Mare Nostrum konzorcija – Univerzitet Algarve za osoblje -  ljetni semestar akademske 2017/2018.godine

 

Erasmus + stipendija za osoblje 2018 - University of Barcelona – Staff  Training Week

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Sveucilistu u Osijeku za studente i osoblje

 

Poziv za prijavu Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za akademsko ili administrativno osoblje – Staff Training Week

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus + stipendija za ljetni semestar 2018 - University of Valencia

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije- Univerzitet u Pečuhu za osoblje

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Georg Agricola iz Bochuma

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

III poziv za prijavu na program mobilnosti SUNBEAM - Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-Ionian Macro-region

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Erasmus + stipendije - University of Valencia

 

Erasmus + stipendija Nova De Lisboa

 

Erasmus + stipendija Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Erasmus + info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

Erasmus + stipendije Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Novi poziv za prijavu projekata Erasmus + programa za 2017. godinu

 

Obavijest - Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Valenciji

 

Produžen rok za apliciranje na Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA De Lisboa, Portugal

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Stipnedije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

Program Erasmus+: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 48/2015 – Ključna aktivnost 3:  Podrška  reformi  politike  –  Podrška  alatima  evropske politike -Osiguranje  kvalitete  na  nivou  Evrope  za  poboljšanu  transparentnost i  priznavanje  vještina i kvalifikacija

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za osoblje

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada - studijski programi na engleskom jeziku

 

Erasmus + stipendije Tehničkog univerziteta Bliskog istoka

 

Erasmus + stipendije Tehničkog univerziteta Bliskog istoka za osoblje

 

Drugi poziv za aplikacije u okviru međunarodne kreditne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa

 

Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

 

Objavljen novi Poziv na prijavu projekata ERASMUS+ programa za 2015. godinu

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU