UNIVERZITET U TUZLI PODRŽAVA PUNO UČEŠĆE BIH U EU PROGRAMU ERASMUS PLUS

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 23.12.2013. god.

 

 

 

 

 

Univerzitet u Tuzli se zalaže za puno učešće Bosne i Hercegovine

 

u EU programu Erasmus Plus.

 

 

 

 

  

  

U tom smislu u potpunosti podržava opravdane zahtjeve bosanskohercegovačkih studenata iznesenih na javnim okupljanjima održanim u subotu u univerzitetskim centrima u Bosni i Hercegovini, pozdravlja odluku Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na djelimično učešće, te poziva sve nadležne državne, enttitetske i kantonalne organe javne vlasti da se iznađe mogućnost za potpuno učestvovanje Bosne i Hercegovine u ovome najvećem obrazovnom programu.

Visoko obrazovanje je relevantno jedino ako je međunarodno, pa je internacionalizacija univerzitetâ od suštinskog značaja za razvoj visokog obrazovanja, te njegove domaće i međunarodne prepoznatljivosti. Budući da su sredstva iz domaćih izvora za internacionalizaciju, mobilnost studenata i nastavnika, te dostizanje cilja europske dimenzije visokog obrazovanja izuzetno ograničena, sredstva Europske unije postala su praktički jedini izvor internacionalizacije visokog obrazovanja. Birokratskim onemogućavanjem pristupa tim sredstvima bosanskohercegovački univerziteti, njihovi studenti, nastavnici, ali i cijelo društvo bi trpili značajne štete. Dosadašnje iskustvo od 17 godina, koliko javni univerziteti iz Bosne i Hercegovine intenzivno učestvuju u EU projektima stvorilo je mogućnost za pristup relevantnim europskim praksama, pristup informacijama o bolonjskom procesu, te napredak u provedbi reformi.

Univerzitet u Tuzli smatra da se ovako značajne i dugoročne odluke, poput odluke o učešću u sedmogodišnjem programu koji sudionicima visokog obrazovanja nudi bespovratna sredstva u milionskim iznosima, ne mogu donositi bez javnih konsultacija s onima na koje takve odluke imaju posljedice. Ne sporeći nadležnosti organa javnih vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou da u ime Bosne i Hercegovine pregovaraju s Europskom unijom o okviru učešća u svakome od programa, smatramo da se prilikom takvih razgovora i donošenja odluka trebaju konsultirati univerziteti, studentske i druge organizacije, kako bi se donijele najbolje odluke u istinskom interesu studenata, nastavnika, visokoškolskih ustanova i građana. Zbog toga još jednom pozivamo sve nadležne organe da preispitaju odluku da se za sada učestvuje samo djelimično, jer bi potpuno učešće istinski doprinijelo povećanju kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Erasmus Plus je novi program Europske unije za podršku svim nivoima obrazovanja, mladima i sportu, koji se donosi za budžetsko razdoblje 2014. – 2020. godina, prati ključni strateški dokument Europske unije „Europa 2020“, te integrira 10 dosadašnjih programa, od kojih je visoko obrazovanje iz BiH imalo pristup na tri (Tempus, Erasmus Mundus i Lifelong Leraning). Od 1966. godine visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini sudjelovale su u ukupno 155 EU Tempus projekata, a od 2008. godine u okviru Erasmus Mundus programa ostvareno je 327 partnerstava, studentskih ili nastavničkih razmjena. Ukupan bužet Erasmus + programa za 28 EU država, te za 27 država tzv. okruženja (u koje spada i BiH) je 14,5 milijardi eura (prvobitno je bilo predloženo 19 milijardi, ali je tokom usvajanja budžeta EU 2014. – 2020. došlo do smanjenja). Dosadašnji EU programi značajno su kontribuirali razvoju nacionalnih obrazovnih sistema u europskim državama. Obrazovanje nije u nadležnosti EU, već je isključiva nadležnost država članica, što Unijeu ne priječi da stvara zajednički strateški okvir i alocira sredtsva.