Erasmus + međunarodna sedmica za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.06.2018. godine 


Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu stipendija za istraživače i akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na erasmus + međunarodnoj sedmici za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija koja će se održati u periodu od 23. do 27. jula 2018. godine.

Dokumentacija koja je potrebna:
Erasmus + - Ugovor o mobilnosti/Teaching
Kopija pasoša
Pozivno pismo

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostaranstvu putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA a aplikanti su dužni uraditi on-line aplikaciju putem linka: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/profesorado/erasmus-dimension-internacional-movilidad-de-profesores-con-fines-docentes-paises-asociados?lang=en  
 
Rok za prijave je otvoren do 20.06.2018.godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +387 35 300 526
fax: +387 35 300 528