Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko osoblje na Univerzitetu Dimitrie Cantemir, Rumunija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.06.2019. godine

 

 


Univerzitet Dimitrie Cantemir, Rumunija objavio je poziv za dodjelu 2. stipendije akademskom osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2018/2019.godinu.

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta (Psihologija) i Prirodno- matematički fakultet (Geografija) koji putem ove stipendije mogu učestvovati u nastavnom procesu u okviru ponuđenih studijskih programa.


Prednost prilikom prijave se daje akademskom osoblju Pravnog fakulteta.

Dokumentacija koja je potrebna:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus + Ugovor o mobilnosti/Teaching
3. Kopija pasoša
4. Pozivno pismo

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostaranstvu putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS + RUMUNIJA.

Kontakt osoba: Brindusa Gorea
e-mail:
brindusagorea@yahoo.com
 
Rok za prijave je otvoren do 14.06.2019.godine.

Više informacija na sljedećem linku: https://cantemir.ro/


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +387 35 300 526
fax: +387 35 300 528