Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.10.2018. godine

 
Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu stipendija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na 13.Međunarodnoj sedmica za osoblje na Univerzitetu u Granadi, Španiji koja će se održati od 26. do 30.11.2018. godine.


Dokumentacija koja je potrebna:
1. Erasmus + Ugovor o mobilnosti/Training
2. Kopija pasoša
3. Pozivno pismo

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostaranstvu putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.
 
Rok za prijave je otvoren do 22.10.2018. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +387 35 300 526
fax: +387 35 300 528