Erasmus+ međunarodna sedmica za administrativno osoblje na Univerzitetu Wroclaw, Poljska – International Staff Training Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.02.2018.godine
 




Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska objavio poziv za 8.međunarodnu sedmicu (INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK) za dvije stipendije administrativnom osoblju (training) i jednu stipendiju akademskom osoblju (teaching) Univerziteta u Tuzli.

Međunarodna sedmica će se održati u Wroclaw, Poljska od 14.05. – 18.05.2018.godine.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti – Training/Teaching
3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
4. Kopija pasoša

ROK ZA PRIJAVU JE 28.02.2018.GODINE

Kontakt osoba: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

Više informacija možete pronaći na web stranici: http://staffmobility.eu/staffweek/8th-international-staff-training-week-0


Prijava se vrši u putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBfH4PoPCVvUy4M8MzD1C8JaVT8OvE-yr8hVDJiYLjXILJTw/viewform


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526