Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Karamanoglu Mehmetbey Univerzitetu, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.04.2019.godine





Obavještavamo vas da je Karamanoglu Mehmetbey Univerzitet, Turska, objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju i 1 administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2019/20. godine.


Potrebna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti – Training / Teaching
3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
4. Kopija pasoša

ROK ZA PRIJAVU JE 10.04.2019. GODINE.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ KARAMANOGLU MEHMETBEY.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526