Program Erasmus+: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 48/2015 – Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike – Podrška alatima evropske politike

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.02.2016. godine


 



Program Erasmus+: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 48/2015 –
Ključna aktivnost 3:  Podrška  reformi  politike  –  Podrška  alatima  evropske politike
Osiguranje  kvalitete  na  nivou  Evrope  za  poboljšanu  transparentnost i  priznavanje  vještina i kvalifikacija


 



Evropska komisija objavila Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ programa kojim su obuhvaćene ključne aktivnosti 3 unutar programa Erasmus+ koje podrazumijevaju oblasti: osiguranje kvaliteta na nivou Evropske unije za dostizanje veće transparentnosti i priznavanje vještina i kvalifikacija.


Aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva mogu uključivati razne analize („desk reviews“), istraživanja, mapiranje, izrade prijedloga, testiranje preliminarnih rezultata sa zainteresiranim stranama, validaciju rezultata, izvještavanje i koordinaciju aktivnosti sa Komisijom.

Rok za dostavu aplikacija je 29. 02. 2016. godine, a aktivnosti mogu početi između 01. 06. i 01. 08. 2016. godine.

Kompletna dokumentacija za poziv je objavljena na zvaničnoj web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), a više informacija o pozivu i uslovima apliciranja, možete pronaći na stranici:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en.