ERASMUS+ KA107 stipendije za studente za ljetni i zimski semestar akademske 2019/2020 godine na Univerzitetu Karamanoglu Mehmetbey, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.03.2019.godine
Obavještavamo vas da je Karamanoglu Mehmetbey Univerzitet objavio Konkurs za dodjelu stipendija za studente I i II ciklusa studija za ljetni i zimski semestar akademske 2019/2020 godine.

Konkurs je otvoren za studente sljedećih fakulteta Univerziteta u Tuzli: Filozofskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Tehnološkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Potrebna dokumentacija za studente:

1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (formata 35x45 mm)
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi   
konačnu verziju
5. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku


ROK ZA PRIJAVU JE 10.4.2019.GODINE

Kontakt osoba: erasmus@kmu.edu.tr

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + KARAMANOGLU MEHMETBEY.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15 )
e-mail: internationalstudents@untz.ba
tel: +387 35 300 522