Ključna aktivnost 1 - Mobilnost

 

 

 

Zaposlenici Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili su Pamukkale Univerzitet u Turskoj u okviru Erasmus+ programa „Staff Mobility For Teaching“ i „PAU 9th international week“