Erasmus + info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 20.03.2017. god.

 

 

 

 Pozivamo studente i nastavno osoblje Univerziteta u Tuzli da prisustvuju

 

Info danu o mogućnostima studiranja na Masaryk univerzitetu u okviru Erasmus+ programa.

 


Indo dan će se održati u utorak, 21.03.2017. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10.00 sati.