Erasmus+ Info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk Univerzitetu u Brnu, Češka

Ured za međuuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.04.2018.godine Pozivamo studente i osoblje Univerziteta u Tuzli da prisustvuju informativnom danu o mogućnosti studiranja na Masaryk Univerzitetu u Brnu u okviru Erasmus+ programa, a informativna sesija će se održati u srijedu 25.04.2018. godine u Amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10.00 sati.


Martin Vašek sa Masaryk Univerziteta iz Češke će predstaviti univerzitet i mogućnosti za studente Univerziteta u Tuzli. Studente će detaljno uputiti o načinu apliciranja, potrebnoj dokumentaciji i korisnim savjetima za uspješnu aplikaciju. Također, studenti će čuti korisne informacije o troškovima smještaja i života u Brnu.