ERASMUS+ STIPENDIJE UNIVERZITETA U GRANADI

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.01.2019. godine

 Univerzitet Granada objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima trećeg ciklusa Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2018/19 godine.

Konkurs je otvoren za studente III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu Granada.

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Također, potrebno je da se mobilnosti izvrši u periodu od 30.04. do 31.07.2019.godine.

Potrebna dokumentacija za studente III ciklusa studija:

- Prijavni obrazac
- Ugovor o učenju
- Dokaz o upisu na III ciklus studija
- Kopija pasoša
- Diploma (BA,MA)
- Motivaciono pismo
- Pozivno pismo od strane PhD koordinatora na Univerzitetu u Granadi
(http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/cartas-de-preadmision)

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF format sa jasno naznačenim dokumentima.

Kontakt osoba na Univerzitet u Granadi: intldimension@ugr.es.

ROK ZA PRIJAVE JE 29.01.2019.GODINE.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528