ERASMUS PLUS akademska 2019/20. godina

 

Akademska 2019/20. godina

 

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus + stipendije za osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Poslovnom Univerzitetu primjenjenih nauka u Litvaniji za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za akademsko osoblje za akademsku 2020/2021. godinu

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Litvaniji

 

Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na AHG Univerzitetu nauke i tehnologije u Krakowu, Poljska

 

Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni - International Staff Training Week

 

Stipendije u okviru ERASMUS+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2019/2020.godinu i 2020/2021.godinu

 

Stipendije u okviru ERASMUS+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2019/2020.godinu i 2020/2021.godinu

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Primorska, Slovenija

 

Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija

 

Erasmus+ stipendije na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu

 

Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu

 

Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Litvaniji

 

Erasmus+ stipendije Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

 

Erasmus+ stipendije za studente na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na West University of Timisoara, Rumunija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na TH Univerzitetu u Köln, Njemačka za osoblje Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

 

Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija


Erasmus+ stipendije TH Köln Univerziteta, Njemačka

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Marburgu, Njemačka

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka za osoblje Univerziteta U Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

 

Erasmus+ stipendije za administrativno osoblje Ureda za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu Wroclaw, Poljska za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

 

Erasmus+ stipendije Ondokuz Mayis Univerziteta, Turska

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta Nova Lisboa, Portugal

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus+ međunarodna studentska konferencija u Sofiji, Bugarska

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska

 

Erasmus+ KA107 stipendije na Univerzitetu Valencija, Španija

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska

 

Erasmus+ stipendije na Sveučilištu u Zagrebu

 

 

ARHIVA     2019/20     2018/19     2017/18     2016/17      2015/16