ERASMUS+ akademska 2015/16

Akademska 2015/16. godina

 

Produžen rok za apliciranje na Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA De Lisboa, Portugal

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Stipnedije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

Program Erasmus+: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 48/2015 – Ključna aktivnost 3:  Podrška  reformi  politike  –  Podrška  alatima  evropske politike -Osiguranje  kvalitete  na  nivou  Evrope  za  poboljšanu  transparentnost i  priznavanje  vještina i kvalifikacija

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za osoblje

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada - studijski programi na engleskom jeziku

 

Erasmus + stipendije Tehničkog univerziteta Bliskog istoka

 

Erasmus + stipendije Tehničkog univerziteta Bliskog istoka za osoblje

 

Drugi poziv za aplikacije u okviru međunarodne kreditne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa

 

Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

 

Objavljen novi Poziv na prijavu projekata ERASMUS+ programa za 2015. godinu

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU

 

 

  Povratak