Erasmus+ 11.međunarodna sedmica na Univerzitetu u Granadi, Španija za akademsko i administrativno osoblje

Ured za međuunniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.03.2018.godine
Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu stipendija akademskom i admnistrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na 11.Međunarodnoj sedmici koja će se održati od 07.-11.05.2018.godine u Granadi, Španija.

Stipendija za osoblje obuhvata putne troškova u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
Troškovi vize, dozvole za boravak i osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Dokumentacija koja je potrebna:
1.    Erasmus+ Ugovor o mobilnosti – Training/Teaching
2.    CV
3.    Kopija pasoša

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA i aplikanti su dužni uraditi i on-line aplikaciju putem linka: https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ (kliknite na Acceder como invitado, zatim otiđite na drugu stranicu i odaberite Solicitud PAS/PDI - IN / Apply for UGR) najkasnije do 11.03.2018. godine.

Više informacija o programu pogledajte na web stranici:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-trainingweek/stw2018may/draftprogrammestw711may2018

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528