MOBILNOST ZA STUDENTE I NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
E-mail: international@untz.ba
Tuzla, 14.01.2013. god.

 


Univerzitet u Tuzli je  partner u dva projekta u Erasmus Mundus Action 2 Strand 1 programu, u okviru kojih se dodjeljuju stipendije za mobilnost studenata i nastavnog  i administrativnog osoblja. Iznos mjesečne stipendije je 1000 eura za studente prvog i drugog ciklusa, 1500 eura za doktorante, 1800 eura za postdoktorante, te 2500 eura za osoblje.

U nastavku Vam dostavljamo osnovne podatke o projektima:

1.        JoinEUSEE IV (više informacija na http://www.joineusee.eu/)

Poziv je otvoren od 09.11.2012. godine do 01.02.2013. godine.
Koordinator: Univerzitet u Grazu;
Mobilnost  je moguće ostvariti na jednom od sljedećih EU univerziteta: Univerzitetu Aarhusu (Danska), Metropolitan Univerzitet u Cardiffu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Freie Univerzitet  u Berlinu (Njemačka), Masaryk Univerzitet u Brnu (Češka), Univerzitet u Antwerpu (Belgija), Univerzitet u Bologni (Italija),  Univerzitet u Granadi (Španija), Univerzitet u  Mariboru (Slovenija), Univerzitet u Montpellieru 2 (Francuska), te na Univerzitetu u Grazu (Austrija).

 2.        SIGMA (više informacija na http://www.sigma.uw.edu.pl)

Poziv je otvoren od 09.12.2012. godine do 01.02.2013. godine
Koordinator: Univerzitet u Varšavi;
Mobilnost  je moguće ostvariti na jednom od sljedećih EU univerziteta: City Univerzitet, London (Ujedinjeno Kraljevstvo), Freie Univerzitet u Berlinu (Njemačka), Univerzitet u  Lundu (Švedska), Univerzitet u Milanu (Italija), Univerzitet u Montpellieru 2 (Francuska), Univerzitet u Twenteu (Holandija), Univerzitet u Salzburgu (Austrija), Univerzitet u Wroclawu (Poljska), te na Univerzitetu u Varšavi (Poljska).

 Nastavno  i administrativnog osoblje i studenti Univerziteta u Tuzli mogu, u okviru ciljne grupe 2, aplicirati i na sljedeće Erasmus Mundus Action 2 Strand 1 projekte:


1)  BASILEUS (http://www.basileus.ugent.be/index.asp),  poziv otvoren u periodu od 14. 11. 2012. godine do 01. 02. 2013. godine;
2)   ERAWEB (http://erasmus-westernbalkans.eu), poziv otvoren od 13. 12. 2012. godine do 01. 04. 2012. godine;
3)  EUROWEB (http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php), poziv otvoren od 01.12.2012. do 01.02.2013. godine.

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Vam stoji na raspolaganju za sve potrebne informacije, a možete nas kontaktirati na sljedeće načine:
e-mail: international@untz.ba;
tel: 035/ 300 – 526.