Erasmus Mundus

 

 

 

 

 

http://www.untz.ba/index.php?page=cost

 

U okviru programa Erasmus Mundos External Cooperation Window odobren je projekat – kreirana mreža univerziteta – s ciljem akademske razmjene studenata i nastavnika između univerziteta Zapadnog Balkana i Evropske Unije.

 

Ovu akademsku mrežu čine slijedeći univerziteti:

 

Univerziteti iz EU:

 

Univerzitet u Grazu, Austrija – koordinator

 

Catholic University of Leuven, Belgija

 

Masaryk University, Brno, Češka Republika

 

University of Bologna, Italija

 

University of Granada, Španija

 

University of Groningen, Holandija

 

University of Latvia, Riga, Latvia

 

University of Turku, Finska

 

Vilnius University, Litvanija

 

Univerzitet u Mariboru, Slovenija

 

WBC univerziteti:

 

Univerzitet sv. Ćiril i Metodije, Skoplje

 

Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tirani, i Univerzitet u Tuzli.

 

Program razmijene namjenjen je za studente na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom studiji, kao i za post-doktorante i administrativno osoblje.

 

Prvi krug apliciranja je otvoren od 15. oktobra 2010. do 01. februara 2011. godine putem on-line aplikacija.

 

Trajanje projekta je 3 godine.

 

Web stranica projekta je:

www.uni-graz.at/joineusee

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Tuzli.