Ekonomski fakultet potpisao Sporazum o saradnji sa Institucijom ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2020. god.

 Dana 27.02.2020. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini i Ekonomskog fakuletata Univerziteta u Tuzli.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Ekonomski fakultet potpisao Sporazum o saradnji sa Institucijom ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

 

 

Sporazum su potpisali Saša Marić, ombudsman za ljudska prava i dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, dekan Ekonomskog fakulteta.

Ovaj Sporazum ima za cilj ostvarivanje kontinuiranog zajedničkog djelovanja Institucije ombudsmana i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a u cilju uspostavljanja i unapređenja različitih oblika znanstvene, nastavne i stručne saradnje.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je prva visokoobrazovna institucija koja je potpisala ovakvu vrstu sporazuma sa Institucijom ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.