Efficiency Challenge Electric Vehicle

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 05.01.2018. god.

Tursko vijeće za naučna i tehnološka istraživanja (TUBITAK), u sklopu takmičenja koje se svake godine organizuje, okupit će mlade studente u periodu između 6. i 12. augusta 2018. godine na programu Utrke automobila na alternativne izvore pod nazivom "Efficiency Challenge Electric Vehicle".

Utrke podstiču studente da na gradskom principu proizvedu vozilo sa najproduktivnijom baterijom (Electromobile) ili sa hidrogenskom energijom (Hydromobile) te im pruža sredinu u kojoj mogu pokazati svoje inženjerske sposobnosti.

Za 14. godinu organizovanja, utrke imaju kategoriju pod nazivom "Autonomna vozila", koja ima za cilj da podstaknu studente da rade na autonomnim vozilima. U sklopu navedenog, ekipe prijavom na jednu od kategorija (vozila na baterijsku, hidrogensku ili autonomnu energiju) moći će dobiti podsticaj za pripremu.

Zadnji rok za prijavu je 10.01.2018. godine.

Informacije o navedenom programu dostupne su u prilogu.

Više informacija možete dobiti na sljedećem linku:

http://challenge.tubitak.gov.tr/home_en.html