Šesta internacionalna naučna konferencija "Ekonomija integracija" ICEI 2019

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 02.12.2019. god.

 

 

 

P R O G R A M

 

P O Z I V N I C A

 

 

Univerzitet u Tuzli - Ekonomski fakultet - Šesta internaiconalna naučna konferencija "Ekonomija integracija" ICEI 2019 - POZIVNICA

 

 

 

Izuzetna je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na VI naučnu konferenciju, „Ekonomija integracija“ ICEI 2019, koju Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli tradicionalno realizuje u koorganizaciji sa pet fakulteta zemalja regiona.

 

 

Tema ovogodišnje Konferencije je „(E)migracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope“. Konferencija će biće održana od 05. do 07. decembra 2019. godine u Tuzli u Hotelu Mellain.


Više informacija o konferenciji i konferencijskom sadržaju možete naći na sljedećim linkovima:

    * Konferencija ICEI 2019: www.icei.ba
    * Naučne sesije: http://icei.ba/bs/naucne-sesije/
    * Specijalna sesija: http://icei.ba/bs/specijalna-sesija/
    * WB MIGNET CONFERENCE: http://icei.ba/bs/wb-mignet/
    * Studentska sesija: www.icei.ba
    * Biznis forum: http://icei.ba/bs/biznis-forum/
    * B2B i B2G susreti: http://icei.ba/bs/b2b-i-b2g/

 

 

Program Konferencije možete preuzeti ovdje.Registraciju za učešće u navedenim sesijama možete izvršiti putem linka http://icei.ba/bs/kotizacija/ .

 

 

Članovi Organizacionog i Programskog odbora:

 

Dr. sci. Emira Kozarević, red. prof., Predsjednik Organizacionog odbora 

Dr. sci. Bahrija Umihanić, red. prof., Predsjednik Programskog odbora   

Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanr. prof., Dekan