Na Ekonomskom fakultetu održan sastanak sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (VRIFBiH)

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2020. god.

 U petak, 21.2.2020. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je sastanak sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (VRIFBiH). Sastanku su prisustvovali generalni revizor gospodin Dževad Nekić, šefica kabineta generalnog revizora Mia Buljubašić, te predstavnici Fakulteta.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Na Ekonomskom fakultetu održan sastanak sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (VRIFBiH)

 


Cilj sastanka je bio uspostava bliže saradnje VRIFBiH sa Ekonomskim fakultetom, kroz sljedeće vidove saradnje:

   - obavljanje stručne prakse studenata sa smjera „Računovodstvo i revizija“ u podružnim Uredima VRIFBiH, prije svega u Tuzli;
   - posjeta studenata centralnom Uredu u Sarajevu;
   - organizovanje predavanja i upoznavanje studenata sa radom ove institucije i načinom na koji će studentska praksa biti realizovana.

Ured za reviziju institucija u FBiH ovim činom želi uspostaviti bližu saradnju sa akademskom zajednicom, a u okviru svojih strateških opredjeljenja i u skladu sa principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija.