Kampanja studenata Ekonomskog fakulteta u okviru projekta E4U

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 14.02.2017. god.

 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli učesnik je projekta koji finansira Delegacija EU u BiH, zajedno sa 13 drugih javnih fakulteta u BiH. Kampanja "Narandžastog tima" u okviru projekta E4U  u kojem učestvuju studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u punom je jeku.

 

 

 

 

Tim Ekonomskog fakulteta čine uspješni i proaktivni studenti sa različitih godina studija Amar Mešić, Majda Gazetić, Arijana Minov i Ahmed Muratović. Studenti su odabrali temu koja je aktuelna za studente i mlade i to je odlazak mladih visokoobrazovanih kadrova iz BiH i potreba provođenja reformi kako bi se doprinjelo društveno-ekonomskom boljitku u BiH. Slogan kampanje "Znanje i pamet pokloni svojoj zemlji" upravo simbolično tematizira taj problem koji je gorući u BiH. 

 

U okviru kampanje planirano je nekoliko različitih događanja, "flash mob" u centru grada, shopping-mall događaj i motivaciona predavanja na fakultetu. Sve aktivnosti na projektu prati intenzvina medijska kampanja kako bi se javnost senzibilizirala za ovu goruću temu, a studenti motivirali da aktivnije participiraju u društveno-ekonomskim promjenama. Za motivaciono predavanje na fakultetu vlada veliki interes, i fakultetski tim će ugostiti uspješne preduzetnike, menadžere i mlade iz različitih oblasti koji će promovirati ideju da je u BiH moguća uspješna karijera obzirom da se u javnosti nedovoljno pažnje posvećuje pozitivnim pričama i karijerama.

 

Tim pod mentorstvom profesorice sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli doc dr Sabine Đonlagić Alibegović uz punu podršku menadžmenta fakulteta i kroz ovaj projekat nastavlja promovirati Ekonomski fakultet kao društveno odgovornu instituciju svjesnu svog društvenog položaja, koja pored kvalitetnog akademskog i nastavnog procesa želi da njeni studenti, sadašnji i budući, budu proaktivne, odgovorne i poduzetne obrazovane mlade osobe koje će doprinjeti izgradnji društva i ekonomije znanja u svojoj zemlji.