OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 25.1.2017 god.
O B J A V L J U J EMeliha Džindo, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE KREČNJAKA PLANIRANIH ZA ODSUMPORAVANJE U TERMOELEKTRANAMA“u utorak 7.2.2017.  u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Amir Baraković, redovni profesor, uža naučna oblast 'Geologija',
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geologija',
RGGF Univerziteta u Tuzli, član
3. Dr.sc. Hamo Isaković, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Geološko inženjerstvo',
RGGF Univerziteta u Tuzli, član. Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADAOsnov za ovaj rad su predstavljale aktivnosti pri izboru najpovoljnijih ležišta krečnjaka kao potencijalnih snabdjevača  novih energetskih blokova TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“. Naime,  shodno predviđenom procesu odsumporavanja u pomenutim blokovima, neophodno je bilo analizirati  veći broj aktivnih ležišta krečnjaka u užoj i široj okolini Tuzle i Kaknja. Da bi se proveo objektivan odabir najpovoljnijeg snabdjevača krečnjakom,  izvršena je uporedna analiza kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika većeg broja ležišta krečnjaka,  pri čemu je akcenat  stavljen na kvalitet i rezerve  ove mineralne sirovine. Prilikom obrade ležišta krečnjaka prikupljeni su podaci o njihovim opštim geološkim karakteristikama  i geološkoj građi. Ovi podaci su iskorišteni za dodatne sinteze i analize koje su provedene u ovom radu. Obradom takvih podataka omogućen je kvalitetan uvid u rasprostranjenost velikog broja ležišta krečnjaka, utvrđena je njihova lokacija i prezentirane  osnovne geološke karakteristike. Dostignuta saznanja su dokumentovana većim brojem tabela, geološkim kartama i fotografijama. Na preglednom geološkom stubu data je geološka pripadnost svakog od analiziranih ležišta krečnjaka. Ovakav jednostavan i sistematičan prikaz obrađenih ležišta krečnjaka može biti kvalitetna osnova za druge istraživače čiji  su  predmet  interesovanja krečnjačke stijene.

Ključne riječi: krečnjak, ležišta, geološke karakteristike.