OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 13.10.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Amira Džananović, dipl.inž.građ. dana 11.11.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Primjena metoda višekriterijumske optimizacije kod određivanja trase autoputa»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc Ismet Gušić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Građevinarstvo” (ekv. “Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja”),
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Zahid Bašić, vanredni profesor za  užu naučnu oblast “Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja” ,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
3. Dr.sc. Dragan Lukić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Saobraćajnice, osnove saobraćajnica, saobraćajni tuneli i računari u projektovanju i građenju puteva”,
Građevinski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.