OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.01.2018. godine

 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Sanjin Džajić, dana 16.02.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 


„Utvrđivanje razlika u motoričkim dostignućima iz sportskih igara i definisanje normi ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi“pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Igor Vučković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Kineziologija u sportu“, na nastavni predmet „Košarka“
(ekvivalent užoj naučnoj oblasti „Sportske igre“), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, predsjednik,
2. dr.sc. Alen Kapidžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Sportske igre“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr.sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“,
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.   
Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.