Dvije Erasmus+ stipendije za studente na Igdir Univerzitetu, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.04.2019.godine

Obavještavamo vas da je Igdir Univerzitet u Turskoj produžio rok za prijavu na Konkurs za dodjelu dvije stipendije za studente Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji.

Poziv je otvoren za studente prvog i drugog ciklusa studija Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


NOVI ROK ZA PRIJAVU JE 15.5.2019.GODINE

 

Potrebna dokumentacija za studente:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (formata 35x45 mm)
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
7.Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku

Dokumentaciju dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ IGDIR najkasnije do 15.05.2019. godine.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici: http://www.igdir.edu.tr/home


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15 )
e-mail: internationalstudents@untz.ba
tel: +387 35 300 522