Drugi simpozijum doktoranata društvenih i humanističkih nauka

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tuzla, 11.03.2013. god.

 

 

 “Obrazovanje, kultura i društvo  –savremeni izazovi”


14. – 17.10.2013.
Wroclaw, PoljskaOrganizatori Drugog simpozijuma doktoranata društvenih i humanističkih nauka “Obrazovanje, kultura i društvo  – savremeni izazovi” (2nd  Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students "Education Culture and Society - Nowadays Challenges") pozivaju sve studente, magistrante i doktorante, kao i mlade doktore nauka iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka na učešće u simpozijumu koji će se održati u gradu Wroclaw (Poljska) u periodu
14. – 17.10.2013. godine.


Više informacija možete dobiti na http://www.nowadays.pl i conferenceinpoland@gmail.com.