Druga međunarodna virtualna konferencija - ICTIC 2013

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tuzla, 11.03.2013. god.

 

Druga međunarodna virtualna konferencija - ICTIC 2013
25. - 29. 03. 2013.
Žilina, Slovačka


 


Međunarodnu virtualnu konferenciju ICTIC 2013 organizuje Fakultet upravljanja i informatike Univerziteta Žilina u Slovačkoj. Konferencija će se održati online od 25.03. do 2903. 2013. godine na adresi: www.ictic.sk
Cilj konferencije jeste da kreira forum za razmjenu znanja, ideja i iskustava za međunarodne učesnike koji će na taj način uspostaviti veze za dalja istraživanja i saradnju. Organizatori pozivaju istraživače i studente završnih godina da učešćem na konferencijij razmjene rezultate istraživanja iz oblasti IKT za poslovanje i/ili menadžment, informatike, računarske nauke i sl.

Rok za podnošenje rada: 14.03.2013.
Obavijest o prihvatanju rada: 18.03.2013.
Rana registracija: 22.03.2013.


Više informacija možete dobiti na info@ictic.sk