Dokumenti / akti

 

 

 

KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I PROPISI BOSNE I HERCEGOVINE

 

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

 

STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE 2011.- 2015.

 

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
Službeni glasnik br. 59, 23. juli 2009. god.