Dodiplomski studij ak. 2014/15 -

Akademska 2014/15

 

 

 

Rezultati programa akademske razmjene Mevlana za studente – Univerzitet Ondokuz Mayis

 

Program mobilnosti Mevlana sa univerzitetima iz Turske

 

Evropski Forum Alpbach 2014 - Mogućnost stipendiranja polaznika

 

Poziv za prijave na program stipendiranja za Europski Forum Alpbach 2014 namjenjen studentima i mladima do 30 godina

 

Informacija o DAAD stipendijama

 

Informacija o stipendijama za učenje Njemačkog jezika

 

Program stipendiranja " Best of South East "

 

Poziv FMON za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima

 

Stipendije za studente dodiplomskih studija, postdiplomskih studija i druge naučne specijalizacije

 

Poziv za dostavu prijava za stipendije John Trim Evropskog centra za moderne jezike (ECML)

 

Program stipendija njemačke privrede za 2014. godinu

 

Mevlana program razmjene za 2013. godinu

 

Konkurs za učešće studenata u programu „Izazovi demokratije u multikulturnim društvima: zimska škola u BiH i ljetna škola u Švicarskoj“

 

Coimbra Group Scholarship Programme For Young Researchers From The European Neighbourhood

 

Obavijest o produženju roka za prijavu na program "Best of Sout East"

 

Obavijest o programu stipendiranja "Best of South East” za akademsku 2012/13 godinu

 

Stipendija provincije Styria u saradnji sa Univerzitetom u Grazu ak. 2012/13 god.

 

Obavijest o konkursu za dodjelu stipendija Fondacije Konrad Adenauer

 

Pregled programa akademskih razmjena Ureda za odnose sa javnošću, Američke ambasade u Sarajevu za ak. 2012-2013 god.

 

 

  Povratak