Dodiplomski studij

 


Poziv za dodjelu stipendija Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije stranim državljanima i studentima Italijanima sa prebivalištem u inostranstvu za ak.god. 2017/2018.

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

za prijavu na stipendiju za Ljetnu školu ''Pécs Debate Academy 2017'' u Pečuhu, Mađarska

 

Erasmus + stipendije - University of Valencia

 

Poziv za učešće na Prvoj međunarodnoj simulaciji Arktičkog Vijeća

 

mus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Poziv za učešče na Studentskoj konferenciji u Mariboru, Slovenija

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Ljetne škole na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latviji

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Stipendijski program Evropskog foruma Alpbach za 2017.

 

Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

 

Poziv Centralne evropske inicijative za mlade pisce

 

Državne stipendije Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Program ferijalnog rada BiH studenata u SR Njemačkoj u 2017 godini

 

 

Strana   1  2