Dodiplomski studij

 

UCL 2018 - međunarodna ljetna škola

 

Poziv apliciranje u okviru Erasmus+ programa razmjene Ondokuz Mayis Univerziteta za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Sveucilistu u Osijeku za studente i osoblje

 

Stipendije Republike Slovenije za akademsku 2018/19. godinu

 

Poziv za prijavu Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Program stipendija “Best of South East”  za 2018/2019. godinu

 

Konkurs za program razmjene -  Global UGRAD  za akademsku 2018/2019.  godinu

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Erasmus + stipendija za ljetni semestar 2018 - University of Valencia

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

10. Naučno - stručna konferencija “Studenti u susret nauci” - StES 2017

 

Konkurs za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije u Republici Grčkoj, u akademskoj 2017/2018. godini

 

CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2017/18 godine

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal

 

IPS stipendija: Međunarodna parlamentarna stipendija njemačkog Bundestaga

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Poziv za učešće u 11. Ljetnoj školi lingvistike u Litomyšlu (Češka)

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Poziv za dodjelu stipendija Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije stranim državljanima i studentima Italijanima sa prebivalištem u inostranstvu za ak.god. 2017/2018.

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

za prijavu na stipendiju za Ljetnu školu ''Pécs Debate Academy 2017'' u Pečuhu, Mađarska

 

Erasmus + stipendije - University of Valencia

 

Poziv za učešće na Prvoj međunarodnoj simulaciji Arktičkog Vijeća

 

mus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Poziv za učešče na Studentskoj konferenciji u Mariboru, Slovenija

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Ljetne škole na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latviji

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Stipendijski program Evropskog foruma Alpbach za 2017.

 

Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

 

Poziv Centralne evropske inicijative za mlade pisce

 

Državne stipendije Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Program ferijalnog rada BiH studenata u SR Njemačkoj u 2017 godini

 

 

Strana   1  2