Poziv za prijave na studijske programe i kurseve Diplomatske akademije u Beču za ak. 2015./2016. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Email:nir@untz.ba
tel:035 300 528
Tuzla, 09.01.2015. god.


Slijedom informacije koju je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK proslijedilo Univerzitetu u Tuzli obavještavamo Vas da je Diplomatska  akademija u Beču objavila poziv za tri studijska programa i ljetni kurs njemačkog jezika za ak. 2015./2016. godinu.


Više informacija o programima i aplikacione obrasce možete preuzeti na web stranici: www.da-vienna.ac.at