OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.05.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Dervišefendić Peljto dr Melika, dana 23.06.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Ishod postupka intrauterine inseminacije nakon umjerene indukcije ovulacije»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Ermina Iljazović, redovni profesor nastavni predmet „Patologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Elmira Hajder, vanredni profesor nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i mentor;
3.dr.sc. Sanja Sibinčić, vanredni profesor nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.