OBAVIJEST

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 07.02.2016. god.

 

O B A V I J E S TAmir Delić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona”Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 16.02.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1.  dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“,
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. dr. sc. Hariz Šarić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“,
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. dr. sc. Erna Lučić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“,
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:   dr. sc. Asim Pandžić, docentPristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADA


Predmet istraživanja je utvrđivanje socijalnih faktora, na području Srednjobosanskog  kantona, koji determiniraju neadekvatan socijalni razvoj pojedinca a samim tim i pojavu vršnjačkog nasilja. Kako se radi o veoma kompleksnom problemu bilo je potrebno identificirati lične, okolinske i društvene faktore koji utiču na pojavu vršnjačkog nasilja, a koji su u različitim međuodnosima. Istraživanje je obuhvatilo analizu postojanja socijalnih institucija i organizacija koje pružaju podršku i pomoć djeci koja su počinioci ali i žrtve vršnjačkog nasilja.
Prostorno određenje predmeta istraživanja obuhvata područje Srednjobosanskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Istraživanje je provedeno u vremenu od 01. jula 2016. do 31. novembra 2016. godine. Obuhvaćeno je 300 učenika iz pet srednjih škola sa područja tri općine Srednjobosanskog kantona: Travnik, Gornji Vakuf i Vitez. Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona utvrđeni su i ispitivanjem stavova profesora (nastavnika), stručnih saradnika (socijalni radnici, pedagozi, socijalni pedagozi, psiholozi, sociolozi, uposlenici ministarstva unutarnjih poslova) koji rade na poslovima prevencije prestupničkog ponašanja, porodične i dječije zaštite, resocijalizacije i socijalne integracije maloljetnih prestupnika (152 ispitanika), odnosno, ukupno 452 ispitanika.
Cilj istraživanja bio je na kritički i komparativan način utvrditi i analizirati teorijska objašnjenja, socijalne uzroke i oblike vršnjačkog nasilja. Osnovni cilj je bio multifaktorskim pristupom utvrditi koji individualni, porodični i sociokulturni faktori imaju odlučujući uticaj na nastanak i razvoj vršnjačkog nasilja u istraživanom periodu.
Polazna hipoteza odnosila se na stav da je vršnjačko nasilje na području Srednjobosanskog kantona postoji i da je uzrokovano interaktivnim djelovanjem većeg broja socijalnih faktora.
U radu su korištene metode analize sadržaja dokumenata, komparativna i statistička metoda. Za obradu podataka korišten je SPSS program. Istraživanje pokazuje da je veliki broj djece koje su žrtve vršnjačkog nasilja, najčešće u školi i u slobodno vrijeme, te da mnoštvo različitih socijalnih uzroka dovodi do pojave vršnjačkog nasilja. Socijalna podrška kao i dobre porodične interakcije mogu povoljno djelovati na dignitet djece i ujedno biti protektivni faktor u zaštiti djece od vršnjačkog nasilja. Sve navedene činjenice upućuju da bi se društvena zajednica trebala više baviti preventivnim aktivnostima u sprečavanju vršnjačkog nasilja.