Dani otvorenih vrata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 20.08.2018. god.

 

 

 

 

A F I Š A

 

 

Sve one koji još uvijek tragaju za izborom budućeg zanimanja pozivamo da posjete Dane otvorenih vrata na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u periodu od 22.08. do 31.08.2018. godine.

 

 

 

 

Informišite se o uslovima upisa, nastavnim planovima i programima i mogućnostima koje nudi profesija edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka, upoznajte se sa nastavnicima, asistentima i studentima.

 

POSJETITE DANE OTVORENIH VRATA NA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOM FAKULTETU U TUZLI!

 

22.08.-31.08.2018.