Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Tuzla, 15.05.2017. god.

 

 

 

U subotu, 20.05.2017. godine u terminu od 10:00 do 14:00 sati Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli organizuje informativnu manifestaciju Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike.

  

 

 

U sklopu manifestacije, za sve zainteresovane posjetioce predviđeno je:


– obilazak sala i laboratorija u zgradi Fakulteta elektrotehnike


– obraćanje dekanese i prodekana Fakulteta elektrotehnike


– predstavljanje studijskih programa i usmjerenja


– prezentacija pojedinosti u vezi sa prijemnim ispitom, rangiranjem i upisom na studijI ove godine Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli upisuje studente na studijski program “Elektrotehnika i računarstvo” ravnomjerno raspoređenih na pet usmjerenja

 

(Automatika i robotika,

 

Elektroenergetske mreže i sistemi,

 

Elektrotehnika i sistemi konverzije energije,

 

Računarstvo i informatika i

 

Telekomunikacije)

 

te na studijski program “Tehnički odgoj i informatika”.


Pozivaju se svi zainteresovani da posjete ovu manifestaciju kako bi od strane našeg nastavnog osoblja i studenata dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa studijem na ovom fakultetu.


Više informacija o studiju se može pogledati i na web stranici FET-a: http://fe.untz.ba ili http://fet.ba.