Obilježen Svjetski dan univerzitetskog sporta – 20. septembar i najavljene sportske aktivnosti

CENTAR ZA SPORT
Tuzla, 25.09.2018. god.

 Centar za sport Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport obilježili su 20. septembar Svjetski dan univerzitetskog sporta organizirajući malonogometnu utakmicu za studentice i zaposlenike Univerziteta u Tuzli.

 

 

Obiljezen Svjetski dan univerzitetskog sporta

 

 

Za Svjetski dan univerzitetskog sporta proglašen je 20. septembar. Ova odluka je donešena od strane Organizacije ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO), na prijedlog Međunarodne federacije univerzitetskog sporta (FISU).

 

 

 

 

 

Ovo je bila prilika da se najave i neke od sportskih aktivnosti koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

Oktobar, mjesec ženskog rekreativnog sporta za studentice i zaposlenice Univerziteta

Program samodobrane:
Vrijeme i mjesto održavanja:17.30 sati, malonogometni teren u Kampusu Univerziteta, svaki utorak počev od 2.10.2018. godine, prijave na e-mail: mirza.malkocevic777@gmail.com

Rekreativni programi za zaposlenice:
Vrijeme i mjesto održavanja:17.30 sati, malonogometni teren u Kampusu Univerziteta, svake srijede počev od 3.10.2018. godine, pod vodstvom dr. sc. Melike Mujezinović, doc., prijave na e-mail: melika.mujezinovic@untz.ba

Škola nogometa za studentice:
Vrijeme i mjesto održavanja:17.30 sati, malonogometni teren u Kampusu Univerziteta, svakog četvrtka počev od 4.10.2018. godine, pod vodstvom Merime Aljić, prijave na e-mail: merima.aljic@hotmail.com

Pored gore navedenih aktivnosti u mjesecu oktobru počinju i lige u: malomnogometu, odbojci, košarci za studente i malonogometna liga za zaposlenike Univerziteta. Za sve zainteresovane studente, zaposlenike i građanstvo organizirat će se besplatna dvomjesečna škola plesa.