Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 09.02.2015.god.

Univerziteti članice Coimbra Grupe nude stipendije za kratkoročne posjete mladih istraživača sa visokoškolskih institucija zemalja obuhvaćenih Evropskom politikom susjedstva. Cilj stipendije jeste omogućiti naučnicima da dio istraživanja kojim se bave na domaćim institucijama obave van zemlje, te uspostave akademske i naučno-istraživačke kontakte.

Program je namijenjen mladim istraživačima postdoktorantima ili doktorantima (do 35 godina starosti) zaposlenim na univerzitetima ili ekvivalentnim visokoobrazovnim institucijama u navedenim zemljama.

Rok za on-line registraciju je 31. mart 2015. godine. Aplikaciju možete preuzeti na web stranici Coimbra Group: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Za više informacija kontaktirajte Annu Quici na: quici@coimbra-group.eu ili Ured za pitanja NIR-a.