CISSE 2012

Ured za pitanja naučno-istraživačkog rada
Tuzla, 22.10.2012.god.

 

8. MEĐUNARODNA ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA O RAČUNARSTVU, INFORMATICI, NAUKAMA O SISTEMIMA I INŽENJERSTVU - CISSE 2012

http://www.cisseconference.org/2012

 8. Međunarodna zajednička konferencija o računarstvu, informatici, naukama o sistemima i inženjerstvu - CISSE 2012 održaće se 7.12. - 9.12.2012. godine. Konferencija se sastoji od četiri oblasti, odnosno konferencije kako slijedi:

-    Međunarodna konferencija o sistemima, računarskim naukama i softwareskom inženjerstvu (SCSS 2012)
-    Međunarodna konferencija o telekomunikacijama i umrežavanju (TeNe 2012)
-    Međunarodna konferencija o inženjerskom obrazovanju, instrukcijskoj tehnologiji, procjeni i e-učenju (EIAE 2012)
-    Međunarodna konferencija o industrijskoj elektronici, tehnologiji i automatizaciji (IETA 2012)

Zaintertesovani autori gotove radove mogu predati u elektronskoj formi u Microsoft Word ili Adobe PDF formatu na: http://conference.cisseconference.org/2012

Prihvaćeni radovi biće predstavljeni u okviru virtualne konferencije. Za podnošenje radova molimo posjetite: http://www.cisseconference.org/2012

Krajnji rok za predaju radova: 29.10.2012.
Objava prihvaćenih radova: 14.11.2012.
Krajnji rok za gotove radove i registraciju: 1.12.2012.