Centar za doktorski studij

 

 

 

 

 

 

Studijski programi III ciklusa – doktorskog studija na fakultetima Univerziteta u Tuzli

 

 

 

Akti Univerziteta u Tuzli vezani za treći ciklus studija

 

 

 

Konkursi za upis na  treći ciklus studija