Vodič za buduće studente

 

 

 

 

  Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

 

OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. GODINUObzirom da je u toku upis u akademsku 2020/2021. godinu, u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli obavještavaju se djeca iz reda boračke populacije da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na beneficiju kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli pri upisu u novu studijsku/akademsku godinu u visini do 50% kod plaćanja naknada.

 

 

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini

 

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti -
konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

 

 

 OBAVJEŠTENJE - Odobren upis dodatnog broja studenataObavještavamo kandidate da je Vlada Tuzlanskog kantona svojom Odlukom broj: 02/1-34-15957-2/20 od 15.09.2020. godine, dala saglasnost za upis dodatnog broja studenata koji su se prijavili za upis na prvom upisnom roku u statusu studenta koji se sami finansiraju, te su prema Konačnim rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini i to na:

 

 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Objavljeno je u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 15.09.2020. god.


UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20  od 09.09.2020. godine objavljuje treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 22.06.2020. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

  

 

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

Objavljen je Konkurs za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. godine.

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang-lista kandidata objaviće se 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - konačna
rang-lista kandidata objaviće se 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang-lista kandidata objaviće se do 02.09., a konačna 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang-lista kandidata objaviće se 02.09., a konačna 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

 

 

 

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godiniNa Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - I UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - I UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang-lista kandidata objaviće se do 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang-lista kandidata objaviće se 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINIObavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

 

 

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

 

 

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. godine.

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

 

 

OBAVIJEST o objavi KONKURSA za upis studenata u sva tri ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

 

Obavještavamo sve buduće studente Univerziteta u Tuzli da će K O N K U R S za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju  Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god. biti objavljen u ponedeljak, 22.06.2020. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na webstranici Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

 

Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak, 16.06.2020. godine  dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  u akademskoj 2020/21. godini.

 

 

 

 

Učešće na Sajmu visokog obrazovanja Tuzla

 

Univerzitet u Tuzli i ove godine predstavio je  svoje fakultete i studijske programe na Sajmu visokog obrazovanja koji je održan u Tuzli 3. i 4. marta 2020. godine u organizaciji Tuzlanskog sajma i uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

 

 

 VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21 (3 MB)

 

Pozivamo sve učenike završnih razreda srednjih škola na području BiH da upišu studij na Univerzitetu u Tuzli. Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti. Izaberite jedan od  40 studijskih programa prvog ciklusa studija.Pronađite sve potrebne informacije u Vodiču za buduće studente i postanite član akademske zajednice Univerziteta u Tuzli. 

 

 

PREZENTACIJA FAKULTETA / AKADEMIJE  (on-line prezentacija fakulteta/Akademije)

 

 

 

  

 

   Povratak