OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

 


O B J A V L J U J Eda će kandidatkinja Jelena Bršadinac, bachelor inženjer zaštite okoline, braniti završni magistarski rad pod nazivom:Izdvajanje i skladištenje ugljičnog dioksida – stanje tehnike i moguće alternative,pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor,
uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
2. Dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor,
uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
3. Dr.sc. Zoran Iličković, vanredni profesor,
uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u TuzliJavna odbrana magistarskog rada, održat će se u četvrtak, 13.07.2017. godine u 10 h u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADAOvaj završni magistarski rad bavi se terminom CCS tehnologija (eng. Carbon Capture and Storage), njihovim mogućnostima i učincima na zaštitu okoline. Zajednički naziv za sve postupke vezane za izdvajanje CO2 iz dimnog plina, transport i skladištenje jeste CCS. Naime, uslijed povećane upotrebe fosilnih goriva i industrijske proizvodnje raste koncentracije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi zbog čega dolazi do globalnog zatopljenja i efekta staklenika. Stoga, jasan je veliki interes za mogućnosti CCS sistema da smanje emisiju CO2, bilo kroz mjere uklanjanja ili redukcije, što i predstavlja ključni segment rada. Prema postavljenom cilju istraživanja utvrđena je primjenjivost CCS tehnologije u okruženju, kroz upotrebu povratne vode sa deponije Jezero II TE Tuzla kao alternativnog medija koji ima negativan uticaj na okolinu. S tim u vezi, ustanovljena je sposobnost odabranog medija za izdvajanje CO2, što može voditi smanjenju emisija istoga, te samoj implementaciji CCS tehnologija unutar postrojenja na fosilna goriva, ali uz eksplicitnu politiku za ograničavanje emisije stakleničkih plinova u atmosferu.


Ključne riječi: CO2 (ugljični dioksid), CCS tehnologije, povratna voda.