BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 07.07.2017. god.

 

 

PREGLED KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU   

 

 

Na studijskim programima na kojima nije popunjen odobreni broj studenata, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 28.08. do 31.08.2017. godine. Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 05.09.2017.godine u 10.00 sati. Preliminarna rang lista će biti objavljena 06.09. a konačna 11.09.2017.godine.