BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

Ured za nastavu i studentska pitanja
Tuzla, 20.07.2015. godine

 Nakon završenog prvog upisnog roka i objave konačnih rang listi primljenih kandidata, za upis na pojedine studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli u ak. 2015/16. godinu ostalo je 1030 slobodnih mjesta.

Podnošenje prijava za drugi upisni rok je od 25. do 28. avgusta 2015. godine.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI        
Ured za nastavu i studentska pitanja        
Tuzla, 15. juli 2015. godine        
           
BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU
           
Fakultet/ADU Studijski program Broj slobodnih mjesta Budžet TK Samofinans. Vanredni
Akademija dramskih umjetnosti        
  Produkcija 4   4  
Ekonomski fakultet 10   10  
Fakultet elektrotehnike        
  Elektrotehnika i računarstvo 15   15  
  Tehnički odgoj i informatika 34 19 15  
Fakultet za tjelesni odgoj i sport        
  Tjelesni odgoj i sport 21   21  
  Sportski trener 58     58
  Specijalne namjene 58     58
Farmaceutski fakultet 18   18  
Filozofski fakultet        
  Bosanski jezik i književnost 30 15 15  
  Historija 14   14  
  Predškolski odgoj i obrazovanje 11   11  
  Razredna nastava 16 1 15  
  Turski jezik i književnost 7   7  
  Njemački jezik i književnost 4   4  
  Žurnalistika 20 5 15  
  Filozofija-Sociologija 28 13 15  
Mašinski fakultet        
  Energetsko mašinstvo 38 23 15  
  Proizvodno mašinstvo 27 12 15  
  Mehatronika 24 9 15  
Medicinski fakultet        

Opći studij 105 60 45  
  Studij sestrinstva 26   26  
  Studij fizioterapije 14   14  
  Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike 11   11  
  Studij rediološke tehnologije 16   16  
  Studij sanitarnog zdravstva 25   25  
Prirodno-matematički fakultet        
  Primjenjena matematika 19 14 5  
  Edukacija u matematici 24 19 5  
  Primjenjena fizika 25 20 5  
  Edukacija u fizici 28 23 5  
  Geografija 14 9 5  
  Edukacija u biologiji 15 10 5  
  Primjenjena hemija 23 18 5  
  Edukacija u hemiji 22 22    
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet        

Rudarstvo 34   34  

Geologija 35   35  
  Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina 37 12 25  
  Sigurnost i pomoć 37 17 20  
Tehnološki fakultet        
  Hemija i inženjerstvo materijala 23 3 20  
  Kvalitet i sigurnost hrane 11   11  
  Inženjerstvo zaštite okoline 15   15  
  Zaštita na radu 31 11 20  
  Agronomija 3   3  
Ukupno slobodnih mjesta: 1030 335 579 116