OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.01.2017. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Arnela Borovac-Bekaj, prof. raz. nastave, dana 17.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Stilovi učenja djece s posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnoj školi»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Milena Nikolić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Intelektualne teškoće“
(ekv. „Specijalna edukacija i rehabilitacija“), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr.sc. Alma Dizdarević, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.