OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O B A V I J E S TŽeljka Bogunović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:Uticaj broja učenika u odjeljenjima razredne nastave na uspjeh učenika i rad nastavnikaJavna odbrana magistarskog rada obavit će se 11.05.2017. godine u 10:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast "Primijenjene naučne pedagoške discipline"
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast "Pedagogija"
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Emina Begović, docent izabrana na užu naučnu oblast "Primjenjene naučne pedagoške discipline"
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  dr. sc. Asim Pandžić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADA


Ovaj magistarski rad se bavi problemom velikog broja učenika u odjeljenjima razredne nastave, odnosno njegovim uticajem na uspjeh učenika i rad nastavnika.Cilj ovog rada jeste ispitati, analizirati, utvrditi i interpretirati da li i na koji način broj učenika u odjeljenjima razredne nastave utiče na uspjeh učenika, utvrditi postoje li poteškoće u radu nastavnika u odjeljenjima sa većim brojem učenika, ispitati mišljenje roditelja o brojnosti učenika u odjeljenju, ispitati mišljenje nastavnika o uticaju njihovih pedagoških kompetencija na uspjeh učenika, te uporediti uspjeh učenika u odjeljenjima sa većim brojem učenika sa uspjehom učenika u odjeljenjima sa manjim brojem učenika.
U teorijskom razmatranju problema istraživanja istaknuti su pojmovi koje je bilo potrebno definisati kako bi se pristupilo istraživačkom radu. Uzorak istraživanja su činila 32 nastavnika razredne nastave iz tri osnovne škole na području grada Tuzle, te 172 roditelja učenika iz navedenih škola. Također, izvršena je i analiza uspjeha učenika iz većih i manjih odjeljenja navedenih škola. Rezultati do kojih se ovim istraživanjem došlo ukazuju na to da broj učenika u odjeljenjima direktno ne utiče na uspjeh učenika, ali da, po mišljenju nastavnika, postoje brojne poteškoće koje utiču na efikasnos njihovog rada i mogućnost primjene različitih metoda i tehnika rada. Također, nastavnici su mišljenja da broj učenika u odjeljenju utiče na njihov uspjeh. Roditelji zauzimaju negativan stav prema velikom broju učenika u odjeljenju kada su u pitanju pedagoške  kompetencije nastavnika.