Trening seminar i okrugli sto u okviru Tempus projekta koji finansira EU „Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE)

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 04.04.2017. god.

 

 


U subotu 01.04.2017 godine održan je jednodnevni trening seminar u okviru Tempus projekta „Bosanskohercegovački  kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ koji finansira Evropska komisija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Cilj treninga akademskog osoblja Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je da se učesnici upoznaju sa Standardima kvalifikacija i zanimanja, BH Generičkim deskriptorima kvalifikacijskih nivoa po ishodima učenja za prvi, drugi i treći ciklus u visokom obrazovanju, te načinima redizajniranja studijskih programa baziranih na ishodima učenja.


Brzi razvoj modernih tehnologija i tržišta rada u Evropi kao i starenje društva postavili su brojne zahtjeve pred obrazovne sisteme svake članice Evropske unije, kao i onih država koje se žele pridružiti Evropskoj uniji – pa tako i Bosne i Hercegovine.   Među   prvim   takvim   zahtjevima   su   nužnost   sistemskog vrednovanja  obrazovanja  i obuke  u  svakoj državi i njegovo  upoređivanje  s obrazovnim  sistemima  u  drugim  zemljama  preko  zajedničkih  referentnih evropskih meta-okvira: Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i Kvalifikacijskog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja.


Radionicu su vodili domaći KO eksperti: prof.dr.Alma Dizdarević (voditelj projekta), Haris Muhić-SUSBIH i prof.dr.Selma Porobić.


Na kraju terning seminara zaključeno je da je ovakva vrsta edukacije jako potrebna našoj akademskoj zajednici, jer upravo sam proces kreiranja u usvajanja studijskih programa zasnovanih na ishodima učenja i njihovo povezivanje sa standardima kvalifikacije, kvalifikacijskim okvirom BiH i Okvirom kvalifikacija Europskog prostora visokog obrazovanja se nalaze u fokusu  kriterija za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa studija u BiH.

 

 

 

 

U ponedelja, 03.04.2017 godine u održana je ista radionica za uposlenike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Tempus projekt „Bosanskohercegovački  kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE) imao je za  glavni cilj podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i razvoju kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju u skladu sa državnim prioritetima i njegovo implementiranje na BiH univerzitetima. Projekt je osigurao modele za potpuno implementiranje kvalifikacijskog okvira na svim  univerzitetima u skladu sa kriterijima i procedurama Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i Kvalifikacijskog okvira evropskog prostora visokog obrazovanja (QF- EHEA).


Sve dodatne informacije o projektu raspoložive su na zvaničnoj stranici projekta:   www.bhqfhe.eu