Održana trening radionica u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje–BHQFHE“ u Splitu, Hrvatska

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.02.2017. god.

 

 

 

Trening radionica u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje–BHQFHE“, održana je u periodu od 23.02-24.02.2017. godine u Splitu, Hrvatska. Cilj trening radionice je bio trening članova ekspertnih grupa za primjenu BHQFHE modela te daljni rad na izradi nacionalnog selfcertifikacijskog izvještaja Bosne i Hercegovine u odnosu na Europski kvalifikacijski okvir, i jačanje kapaciteta u oblasti kvalifiakcijskog okvira.

 

 

 

 

Nakon uvodnog dijela i pozdravljanja od strane menadžmenta Univerziteta u Splitu i koordinatora projekta, uslijedila je prezentacija europskih partnera o načinima procjene ishoda učenja i utjecajem na cjelokupni kvalitet studijskih programa sa osvrtom na praktično iskustvo Univerziteta u Northampton (UK)- Nick Cartwright i Univerziteta Limerick- Prof. Dr Dermot Coughlan (Ireland). O Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, te procesu registarcije studijskih programa i ishoda učenja govorila je ispred Hrvatskog ministarstva obrazovanja Barbi Svetec.


Iskustvo i procjena realiziranih ishoda učenja na javnim univerzitetima u BiH u okviru treninga projektnih partnera govorili su Prof. Dr. Nebojša Vasić sa Univerziteta Zenica, Prof. Dr. Grujica Vico Univerzitet Istočno Sarajevo, Prof. Dr. Refik Sahinovic, Univerzitet Bihać, Prof.dr. Marijana Sivric, Univerzitet Mostar, Prof. Dr. Alma Dizdarevic, Univerzitet u Tuzli.


Sa ciljem daljneg razvoja ekspertnih grupa i građenja kapaciteta partnerski univerziteti i ostali partneri su upoznati sa iskustvima različitih učesnika u području kvalifikacijskog okvira. O daljenjem razvoju i diseminacijskim aktivnostima vezano za selfcertifikacijski izvještaj govorio je Ahmet Mehic sa Univerziteta u Padebornu.


Partneri u Tempus projektu su šest državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini: Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Džemal Bijedić Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Tuzli, nadležna ministarstava obrazovanja Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski Univerzitetski Servis, Univerzitet u Splitu (Hrvatska); Univerzitet Northampton (Velika Britanija), Univerzitet Limerick (Irska), Univerzitet Lleida (Španija), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Hrvatska), CEENQA-Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Koordinator projekta je Univerzitet u Paderbornu.


Više informacija možete potražiti na web stranici projekta www.bhqfhe.eu.